trening umiejetnosci spolecznych

Trening umiejętności społecznych

TUS-SST

Trening umiejętności społecznych pozwala zrozumieć emocje i reakcje (swoje i innych), co bezpośrednio przekłada się na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym: komunikowanie się, nawiązywanie i utrzymywanie relacji, pracę w grupie, rozwiązywanie problemów oraz dbanie o potrzeby i granice. Zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w grupach zbliżonych wiekiem.

Kto może skorzystać z TUS?

Trening umiejętności społecznych skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych mających problemy w funkcjonowaniu w społeczeństwie, komunikowaniu się i budowaniu relacji.

Metoda wspiera w problemach związanych z: kontrolą emocji, koncentracją, pamięcią i uczeniem się, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, ADHD, ADD, zespołem Aspergera oraz trudnościach w budowaniu relacji społecznych.

Co trenujemy?

TUS pokazuje, tłumaczy i trenuje:

 • - metody radzenia sobie z uczuciami – negatywnymi i pozytywnymi;
 • - rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych;
 • - umiejętność inicjowania i właściwego prowadzenia rozmowy;
 • - dyskutowanie;
 • - sposoby wyrażania krytyki i reagowania na nią;
 • - sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
 • - metody odmawiania;
 • - umiejętność pracy w grupie.
 • - zdolność do zadawania pytań;
 • - umiejętność słuchania innych;

TUS tłumaczy, pokazuje i uczy

Rozpoznawanie emocji swoich i innych w poszczególnych sytuacjach. Zrozumienie pojęcia „złość” i jej wyrażania.

Uświadomienie istnienia granic między ludźmi.

Nauka stawiania swoich granic i szanowanie granic innych.

Poznanie sposobów reagowania na zaczepki i agresję innych wobec nas. Poznanie znaczenia słowa „asertywność”.

Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych.

Nauka rozpoznawania sytuacji, w której powinniśmy prosić o pomoc. Zrozumienie pojęcia krytyka oraz informacja zwrotna.

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy. Rozpoczynanie rozmowy, prowadzenie jej, umiejętne kończenie.

Jak wyglądają spotkania?

Trening Umiejętności Społecznych realizowany w grupie rówieśniczej. Uczestnicy, pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi. Dowiadują się, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie. Poznają granice, których nie należy przekraczać, trenują odczytywanie i nazywanie emocje, gestów i mowy ciała.

 

W przypadku zajęć z dziećmi, umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów modelowych sytuacji społecznych umożliwiających przełamywanie błędnych schematów i sposobów reagowania.

Grupa rówieśnicza

Uczestnicy TUS dzieleni są na grupy wiekowe, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb. Grupa liczy od 4 do 6 uczestników. Ważna jest systematyczność oraz niezmienność grupy, aby wszyscy uczestnicy czuli się bezpiecznie i pewnie. Do wieku dopasowywany jest program oraz czas trwania zajęć (od 45 do 90 minut).

Cykl spotkań

Trening Umiejętności Społecznych realizowany w grupie rówieśniczej. Uczestnicy, pod opieką certyfikowanego trenera TUS, uczą się jak budować satysfakcjonujące relacje z innymi. Dowiadują się, jakie zachowania są społecznie akceptowalne, a jakie nie. Poznają granice, których nie należy przekraczać, trenują odczytywanie i nazywanie emocje, gestów i mowy ciała.

 

W przypadku zajęć z dziećmi, umiejętności te ćwiczone są podczas zabaw i gier, a przede wszystkim dzięki tworzeniu przez terapeutów modelowych sytuacji społecznych umożliwiających przełamywanie błędnych schematów i sposobów reagowania.

 

Cykl spotkań

W skład całego kursu TUS wchodzą:

 • - konsultacja z rodzicem;
 • - konsultacja z dzieckiem;
 • - 14 cotygodniowych spotkań raz w tygodniu;
 • - ćwiczenia utrwalające do wykonania w domu;
 • - kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu.